Új fejlesztés: Eplan Cogineer – a tervezés egyszerű automatizálása

A kapcsolási rajzok automatikus létrehozása nem gyerekjáték. Az Eplan egy új szoftvermegoldást mutat be a Hannoveri Vásár ideje alatt, amely egyaránt biztosítja néhány kattintással a gyors indítást, valamint a látványos eredményeket. Az Eplan Platformba tökéletesen integrált Eplan Cogineer jellemzői a könnyű kezelhetőség és a maximális egyszerűség. Használata nem igényelkonfi gurációs szakértelmet, vagy változatmenedzselési ismereteket – elegendő a makrók kezelésének általános ismerete.

Hannoverben került sor a kapcsolási rajzok automatikus létrehozá- sát lehetővé tevő új Eplan Cogineer szoftvermegoldás premierjé- re. Dieter Pesch, az Eplan termékmenedzsmentért és fejlesztésért felelős alelnöke szerint «olyan megoldást fejlesztettünk ki, amely könnyen kezelhető és mégis nagyon innovatív a funkcionalitás tekintetében.» A mechatronikai szabálykönyv és a konfi gurációs inter- fész ösztönösen és gyorsan illeszthető össze bármilyen magasabb szintű programnyelv ismerete nélkül. A felhasználók szempontjá- ból hatalmas előny, hogy a makrókkal szerzett tapasztalat is bőven elegendő a szoftver használatához, mert éppen a makrók jelentik.

Az EPLAN Software & Service a vi- lág egyik vezető szoftvertermékeket, konfi gurációs és mechatronikai meg- oldásokat fejlesztő vállalata, amely a tervezési és szerelési folyamatok opti- malizálásában segíti ügyfeleit. Az ERP és PLM/PDM rendszerekhez készített sztenderd, illetve testreszabott inter- fészek biztosítják az adatkonziszten- ciát a termékfejlesztés, a megrende- lések feldolgozása és a gyártás során. A tervezés és gyártás világában elért ikerek kulcsa a következetes ügyfél- központúság, a globális támogatási képesség, az innovatív fejlesztések, valamint az interfészek létrehozásá- ban megszerzett szakértelem. Globális vállalatként az EPLAN világszerte több mint 45.000 ügyfelet és 120.000 meg- oldást támogat a kiváló termékmi- nőség és a maximális hatékonyság által. Az 1984-ben alapított EPLAN a Friedhelm Loh Grouphoz tartozik, amely világszerte 18 gyáregységgel és 78 nemzetközi leányvállalattal rendel- kezik. A cégcsoport több mint 11.500 alkalmazottat foglalkoztat és 2015-ben árbevétele elérte a 2,2 Mrd. eurót. A családi tulajdonban lévő vállalat 2016- ban sorozatban nyolcadszor nyerte el a «Legjobb német munkahelynek» járó elismerést. A Deutschland Test and Focus Money tanulmány alapján a Friedhelm Loh Group a «Legjobb szakoktatónak» járó elismerést is megkapta.

a szabályrendszer létrehozásának alapját. Nem számít, hogy a kap- csolási rajzot funkcionális struktúrákból, vagy rendszer-specifi kus megközelítés szerint hozzuk létre. Az Eplan Cogineer úgy szolgál- ja a tervezőt, hogy nem ír elő változtatásokat az általa megszokott tervezési metódusokban. Az eredmények meggyőzők: a mindenki által rugalmasan és szórakoztatóan használható szoftver időt és pénzt takarít meg a vállalkozás számára. «A tervezéstől a gyártá- sig biztosított száz százalékos adat konzisztencia révén az Eplan Cogineer felhasználói pontosan és késedelem nélkül vihetik végig az aktuális projektjeiket – jelentette ki Pesch. – A folyamat biztonsá- ga teljesen független attól, hogy milyen képzettségű munkatársak vesznek részt a projektben. » Az Eplan Cogineer alapvető jellemzői közé tartozik a kapcsolási rajzok automatikus létrehozásából adódó egyértelmű időmegtakarítás, valamint a hibák megelőzéséből kö- vetkező minőségjavulás.

NAGYOBB HATÉKONYSÁG ÉS JOBB MINŐSÉG

Az Eplan Cogineer teljes elektrotechnikai dokumentációt generál egyetlen kattintásra, amiből két jelentős előny származik. Először is biztosítja a meghatározott szabályok és struktúrák hibátlan végre- hajtását, így kiváló minőségű dokumentációt garantál. Másodszor, lényegesen több projekt hozható létre ugyanannyi idő alatt, mint amennyi időbe korábban az oldalak és makrók másolása és beillesz- tése került. Az Eplan Cogineer tökéletes adatkonzisztenciát garantál a termékstrukturálástól az adott projekt végrehajtásáig és végig tá- mogatja az előírások és szabványok betartását. Ez biztosítja a lehető legnagyobb pontosságot és a maximális hatékonyságot. Az intuitív felhasználói felületnek köszönhetően az első projekt rövid időn be- lül létrehozható.
A szoftver használatának alapelve a «Learning by doing». Az Eplan Cogineert úgy tervezték, hogy alkalmi és haladó felhaszná- lók egyaránt könnyen tudják kezelni, így konfi gurálhatnak és gene- rálhatnak projekteket az Eplan Electric P8-ban. Nem számít, hogy a gépek és berendezések funkcionális, vagy rendszer-specifi kus szempontból kerültek kialakításra. Az új megoldás skálázható konfi – gurációs megközelítést tartalmaz a választott munkamódszerekhez is: igény szerint a hagyományos munkamódszerek és konfi gurációk egyfajta keveréke – például manuális és konfi gurálható alprojektek- kel – kombinálható a projekt során.

 

www.friedhelm-loh-group.com

www.eplan.hu