Költségfalók a telepítési technikában

A villamos szerelésnél a tervezésnek már a korai szakaszában megbújnak olyan költségfaló tényezők,
amiket rendszerben gondolkodva és decentrális automatizálás-technikával ki lehet küszöbölni.

 

Hogy melyik módszerek és koncepciók alkalmasak a gépgyártók egyéni igényeihez és hogyan lehet nagyobb fokú szabványosítást és hatékonyságot elérni a villamos szerelésnél, erre különböző megoldási forgatókönyveket javasol a Murrelektronik, amelyekkel ráadásul akár a költségek 30%-a megtakarítható. Három forgatókönyvvel érzékeltetjük, hogy a villamos szereléstechnikát a tervezőknek és a teljes költségvetésért felelősöknek tudatosan figyelembe kell venniük, és nem elég, ha csak a beruházás velejárójaként tekintenek rá.

 

 

Sok évvel ezelőtt a gépgyártásban a villamos szerelés klasszikus szerepkiosztása dominált. A teljes vezérléstechnikát a kapcsolószekrényben helyezték el és mindkét szintet, az érzékelőket és a működtető egységeket is egy nagy sorkapocs-szinten keresztül kötötték össze a tereppel. A sok különálló komponens miatt, amelyeknek a kompatibilitása a rendszer meghibásodása szempontjából a gyenge pont volt, ez azzal is járt, hogy pénzzabáló és gépről gépre visszatérő szerelési és karbantartási munkákra volt szükség. A standard dugós csatlakozások ritkák voltak, ha voltak egyáltalán, akkor nagy ráfordítással manuálisan kellett méretre szabni őket.

 

Tegnap külön elhelyezett sorkapocs-dobozokkal osztották el az áramot és az adatokat a gépi periférián. A klasszikus párhuzamos vezetékezés ezzel rövid úton kikerült a kapcsolószekrényből a terepre. Bár a ráfordítandó szerelési munka ezzel kicsit kedvezőbb lett, a plusz kapocsszintek miatt a hibaforrások lehetősége nőtt. És eltekintve az áttekinthetetlen és időrabló hibakereséstől rövidzárlatok vagy túlterhelés esetén, gyakran merült fel vezetékezési hiba a kapcsolószekrény és a periféria között. A következmény: hosszú állásidők és termeléskiesés.

 

Ma az IO-szintet lehetőleg közvetlenül a folyamat közelében helyezik el az érzékelőkhöz és működtető egységekhez, aminek köszönhetően jelentősen csökkent a kapcsolószekrény mérete. A dugós rendszerelemek és a változó kábelhosszúságú fröccsöntött, bevizsgált szerelhető csatlakozók biztosítják az előnyöket, amelyek IP67 szigeteltek és rezgésállók. A villamos szerelés bonyolultsága csökken és jelentősen kevesebb időt vesz igénybe. Nem merülnek fel vezetékezési hibák, ezzel összességében is idő és idegeskedés takarítható meg az üzembe helyezéskor.

 

És holnap? Mindegy, milyen messzire tekintünk előre a jövőbe – a rendszerszemléletű megközelítés és a célirányosan alkalmazott telepítési technika nélkül nem lehet többé jelentős költségmegtakarításokat elérni. A Murrelektronik méretre szabott koncepcióival és azok rendszerkomponenseivel az akár 30%-os összköltség-csökkentés mellett az innovatív diagnosztikai funkcióknak köszönhetően technológiai előrelépés is megvalósítható – ideális hozzáadott érték a gépek gyártói és üzemeltető számára egyaránt.

 

 

Telepítési költségek egy sorozatgyártású gép példáján

Képaláírás: Már a mérnöki munkák megkezdésekor olyan döntéseket kell meghozni a tervezés során, ami villamos szerelési szempontból a költségek kétharmadára hatással van. Az egyedi gyártási gépeknél is nagy potenciál rejlik ebben.

 

A megfelelő csatlakozás felismerve, költségrizikó megszüntetve!

Minden érintett, aki a vállalatnál költségviselő, a teljes rendszer szemléletű megközelítéssel és a célirányosan alkalmazott telepítési technikával hozzájárul a gépek elektromos csatlakoztatásával járó összköltségek csökkentéséhez – a beszerzéstől, tervezéstől a villanyszerelésen át a használatbavételig. Minden pontok vannak lehetőségek, ahol a telepítési technikában rejlik a gazdaságosság fő eleme, amikkel a tervezést, gépgyártást és termelést rugalmasabban, egyszerűbben és végső soron hatékonyabban lehet megvalósítani.

A projekt megvalósítása racionalizálható összedugható IP67 terepi telepítéssel a több ráfordítást igénylő sorkapocs-dobozok helyett? A standardizált és előkonfekcionált komponenseket biztosító kevesebb szállító összehangolt rendszermegoldást tesz lehetővé? A PLC IO-modulok kiválthatók decentrális IO-terepibusz modulokkal? Elkerülhetők az áttekinthetetlen kábelkötegek és elosztódobozos kábelcsatornák az érintkezők és működtető egységek közvetlen közelében? Dugós, fröccsöntött tömített kábelcsatlakozásokat terveztek be a sorkapcsokkal csatlakoztatott egyes vezetékek helyett, aminek köszönhetően gyorsabban és hibamentesen történhet meg a szerelés, szerviz és karbantartás? Milyen következményei vannak egy egyszerűen értelmezhető diagnosztikai koncepciónak a gépek üzembentartói számára a gépek rendelkezésre állásának növelése szempontjából?

 

A hálózatfejlesztés mint kulcstechnológia

Ezekre a kérdésekre a Murrelektroniknak minden vevő számára vannak válaszai és ötletes megoldásai. A gépek és rendszerek telepítési technikája sokféle megoldási utat kínál. A méretre szabott hatékony telepítési technika a dolgok rendszerben való szemlélésével hatalmas megtakarítási potenciált rejt, amit döntéstámogató szolgáltatásként kínálunk. Ezek olyan megközelítések, amelyek a különböző mechatronikában is érintett mérnökök és szakemberek feladatkörébe esnek, de az ügyvezetés és az igazgatóság számára is megmutatják, hogyan lehet elkerülni a költségcsapdákat.

A rendszerben való gondolkodás a Murrelektronik nézőpontjából szemlélve még kiaknázatlan lehetőségeket és potenciálokat rejt. Ezek felismerése a vevővel közösen és láthatóvá tétele növeli a gépek rendelkezésre állását, gyakran egy egyszerűbb telepítési technikával és okosabb diagnosztikai funkcióval ötvözve. Érdemes a Murrelektronik specialistájának támogatásával felvenni ezt a rendszerszemléletet, majd ezt követően egy területen kipróbálni, ahol a megígért 30%-os költségmegtakarítás kimutathatóan elérhető. Mindenképpen nyereség lesz az a tudás, amivel megkérdőjelezhető a saját villamosmérnökök telepítési technikája és az üzembe helyezést végzők megoldásai, és így saját hatáskörben tudják fejleszteni a következő projekteket.

 

 

https://www.murrelektronik.hu