CBN: Kemény anyagok

 

CBN: Kemény anyagok gazdaságos megmunkálása a Hornnal

 

Rövidebb megmunkálási idő, magas felületminőség, elhagyható köszörülési munkák. Mindez csupán három azon előnyök közül, amiket a kemény anyagok geometriailag meghatározott vágóéllel történő megmunkálása kínál a felhasználóknak. A szerszámtechnológia terén jelentős tudással rendelkező Paul Horn GmbH számos szerszámmegoldást kínál az 56 HRC-nél keményebb acélok gazdaságos megmunkálásához. A horonymarás terén a CBN vágóalapanyag már bizonyított. A CBN alapanyagok mellett speciális, nagy teljesítményű bevonattal ellátott tömör keményfém marókat is használnak a megmunkáláshoz.

 


Kemény acélok megmunkálásakor a speciális bevonattal ellátott tömör keményfém szerszámok nagy teljesítményt nyújtanak.

 

A CBN (köbös bór-nitrid) a Föld máso- dik legkeményebb anyaga a gyémánt után. Megfelelő használat mellett a CBN-ből készülő szerszámok sokkal lassabban kopnak, mint más szerszá- manyagok. Ezek a szerszámok nagyobb alaki és méretpontosságot tesznek lehetővé, mindemellett pedig 70 HRC keménységi szintig megbízhatóan munkálják meg az acélt.

A CBN nem rendelkezik különböző minő- ségi fokozatokkal. A megkülönböztetésre a CBN térfogatrésze, a felhasznált töl- tőanyagok, a szemcseméret és a kerámia vagy fémes kötőanyagok (nikkel/kobalt) szolgálnak, melyeknek köszönhetően különféle CBN formulák jöhetnek létre.

A Horn számos szerszámrendszere felszerelhető CBN-alapú betéttel. Az esetek többségében ezek speciálisan az adott alkalmazáshoz igazított szerszá- mok, azonban a Horn ezzel a rendkívül kemény alapanyaggal ellátott, sztenderd szerszámokat is kínál.

 


Kemény acélok esztergálásakor és beszúró marásakor a Horn a CBN szerszámanyagra hagyatkozik.

 

A CBN vágóanyagokkal végzett kemény megmunkálás általában szárazon tör- ténik. Mindez azért lehetséges, mert a vágóanyag jelentős hőtűrő képességgel rendelkezik, és a forgácsképződési zónán belüli magas hőmérséklet pozitívan hat rá.

Az elégtelen hűtőfolyadék-ellátás, vagy a megmunkálás megszakítása nagymér- tékű, termikus feszültséget hoz létre a váltólapkák szerkezetében, ami szerke- zeti repedéseket és a lapka tönkremene- telét eredményezheti.

Kemény acélok száraz megmunkálása során a nyírási zónában keletkezett hő ha- tására az acél meglágyul. A nyírási zónában keletkező hő túlnyomó része a forgáccsal együtt távozik, ebből kifolyólag nem jut át a munkadarab belsejébe, így a szerszám vágóélét sem befolyásolja a nagy hőmér- séklet. Miközben a keményfém szerszámok 800 Celsius fok körül jelentősen veszítenek a keménységükből, a CBN tulajdonságai szinte változatlanok maradnak még 1200 Celsius fokon is. Ekkora hőmérsékleten egy további fontos szempont a kémiai stabilitás.

 

Előnyök sora

A geometriailag meghatározott vá- góéllel és CBN-nel kombinált kemény megmunkálás számos előnnyel bír a köszörüléssel szemben.

Ezzel az eljárással nagy fémeltávolítási sebesség érhető el, ami rövidebb meg- munkálási időt eredményez. Hagyomá- nyos gépek is használhatók CBN-nel, így a munkadarab teljes körű megmunkálása biztosított. Egy esztergagépen akár még komplex kontúrok is előállíthatók vele.

Ezzel szemben a köszörülés során a követ nagy pontossággal kell felprofilozni. A kemény fémek esztergálásával elérhető magas felületminőségnek köszönhetően nincs szükség további köszörülési mun- kákra. Edzett acélok tömör keményfém szármarókkal történő megmunkálására a Horn egy speciális maróprogramot fej- lesztett ki a DS marórendszerekhez. Ez a különleges geometria gondoskodik az 50 és 70 HRC közötti keménységű munkada- rabok magas minőségű megmunkálásá- ról. A speciális TS3E bevonattal kiegé- szítve, a szerszámok hosszú élettartamot biztosítanak a magas, maximális üzemi hőmérsékletnek  köszönhetően.

A Horn komoly tapasztalattal rendelkezik a precíziós szerszámok bevonatolása terén. A nagyobb hatékonyság elérése érdekében a vállalat mérnökei folya- matosan kutatják és fejlesztik az új és meglévő bevonatokat. Egy mindössze néhány mikrométeres bevonatvastagság akár 1000 százalékkal vagy még annál is jelentősebb mértékben növelheti a tömör keményfém szerszámok élettartamát.

 

www.phorn.hu