Az SMC új eszközöket kínál az új szakképzésnek

A 2019-ben elfogadott Szakképzés 4.0 stratégia válaszokat kíván adni a megváltozott munkaerőpiaci elvárásokra. Az új szakmaszerkezetben megjelenő szakmai kompetencia elvárások kialakításához új eszközökre, a szakmai oktatás új megközelítésére van szükség.

 

Az SMC szakemberei áttekintették a már meglévő oktatási eszközkínálatukat, és a hazai szakképzési partnereikkel való szoros kapcsolat révén megfogalmazódott egy új, projekt alapon bevethető oktatás-támogató egység létrehozásának terve, amellyel nem csak a szakképzésben dolgozó oktatókat, hanem az egyéni fejlődési utakat kereső diákokat is támogatják. Szándékosan nem oktatási eszköz, hanem oktatás-támogató eszközcsomag létrehozása volt az SMC célja. Nem egy kész eszközben gondolkodtak, hanem a tanulói és oktató kreativitást is fejlesztő, támogató elemkészletben.

Céljuk az volt, hogy ne a szakmai oktatás csak egy adott időszakában, nem egyet- len tantárgy keretében bevethető kész eszközt adjanak az oktatási partnereik kezébe, hanem egy lehetőséget, amely nem köti meg az oktatók fantáziáját, sőt legjobb, ha a tanulók csoportban dolgozva maguk is aktív részeseivé válnak a tanulási utak kialakításának. Ne passzív résztvevője legyenek a tanításnak, ha- nem aktív szereplői a közös tanulásnak. Miután hazánkban a szakképzésben a kerettantervek helyett immár a kimeneti követelmények határozzák meg a sikeres szakemberképzés feltételrendszerét, az SMC szakértőinek válasza az új kihívásokra a több kompetencia kialakítását is lehetővé tévő projektfeladatok támogatása eszközzel, előre kidolgozott feladatlapokkal.

 

 

Az SMC P.E.E.K. készlet tartalma

 

A szakmai képzés tartalmi és a módszer- tani megújulását támogatja az SMC új kezdeményezése a Pneumatic Experimental Equipment Kit (P.E.E.K.), az SMC új Oktatási eszközcsomagja. Az SMC oktatási fejlesztésének eredményeképpen egységes készletre épülő mintaprojektek érhetőek el, úgymint a Falmászó Pók, illetve a Robotkar projekt. De számos saját ötlettel is bővíthető a mintaprojektekben megismert metódusokat felhasználva. A szakmai képzések megújult rendszere célul tűzte ki, hogy minden, a műszaki területen szakmát szerezni kívánó fiatal úgy kerüljön ki az iskolarendszerből, hogy az alapismereteken túl rendelkezzen olyan készségekkel, szakmai kompetenciákkal is, amelyekkel megállják a helyüket az új termelési környezetnek megfelelő megváltozott munkakörökben is.

Az oktatási anyag fejlesztésének külön érdekessége, hogy a mintaprojektek nem csak a szűk szakmai kompetenciák fejlesztésének lehetőségét támogatják, hanem egyéb, személyes készségek kialakításában is szerepet játszanak. Ezen túlmenően a szakmai idegennyelvi kompetenciák fejlesztésére is tartalmaznak mintafeladatokat. Módszertani javaslatot tesznek a dokumentációs, prezentációs készségek kialakítására is.

 

Nem csak szakmai, hanem szakma tanulási kompetenciák kialakítását is segíti a két mintaprojekt és az ahhoz kapcsolódó feladatlapok:

  • manuális képességek
  • térlátás
  • kreativitás
  • műszaki szövegértés
  • adatelemzés, értelmezés
  • vizuális, képi kommunikáció
  • digitális kommunikáció
  • a munkakörhöz kapcsolódó specifikus kommunikációs kompetenciák
  • prezentációs készségek
  • együttműködési készségek
  • problémamegoldás, hibakeresés
  • szakmai idegennyelvi kifejezések értelmezése, alkalmazása

 

Az SMC új oktatási eszközkészletével a Falmászó pók, illetve a Robotkar mintaprojektet kínálja


A mintaprojektek

 

 

A kinyomtatandó alkatrészek terveit az SMC mellékeli a készlethez

 

Az új kompetenciákat kialakító mód- szertan megújítása nem könnyű, az oktatóknak is nagy kihívást jelent, de a projektalapú oktatás, illetve a duális képzéssel járó ipari együttműködés komoly lehetőséget ad a valós munkafeladatokhoz kapcsolódó, megtapasztaláson alapuló oktatásra. Az SMC szakemberei az eszközkészlet összeállításával és a mintaprojektek kidolgozásával lehetővé teszik, hogy a megújult szakképzés iskolai oldala pár- huzamba kerüljön a vállalati képzéseknél már jól bevált 70-20-10 tanulási modellhez, így az iskolák sikeres és valódi partnerei lehetnek a velük együttműködő vállalati duális képzőhelyekkel. Az SMC P.E.E.K. készlete és a hozzá tartozó mintaprojektek és segédletek a nemzetközi gyakorlatban is bevált Lear- ning by doing megközelítést helyezi a középpontba, azaz a tanulást az alkotás, a tapasztalatszerzés által. A tanulóknak a mintaprojekt eszközeinek megismerése után elsőként egy szerelési feladatot kell elvégezniük a segédletben leírt lépéseket követve a 3D nyomtatóval kinyomtatott egyedi alkatrészek és a készlethez kapott szabványos alkatrészek felhasználásával.

 

A mintaprojektekhez mellékelt segédlet főbb fejezetei:

 • Az eszköz bemutatása
 • 3D nyomtatási teendők
 • Szereléstechnikai feladatok
 • Műszaki rajz feladatok
 • Pneumatikai feladatok
 • Elektro-pneumatikai feladatok
 • PLC programozási feladatok
 • További konstrukciós feladatok (CAD, 3D nyomtatás)
 • Szakmai idegennyelvi feladatok

A szerelési feladatokon túl, az eszköz működtetésének megtervezése és meg- valósítása további kihívást és feladatot kínál az oktatónak és diáknak egyaránt. A segédletben is megtalálható elektro-pneumatikus, valamint PLC programozási mintafeladatokon túl, számos más módon is megvalósítható az eszköz irányítási rendszere. Elkészíthető különféle mikrokontroller rendszerek segítségével (Arduino, Raspberry Pi), vagy akár PC alapon, Python program vezérléssel is. Az eszköz továbbfejlesztése, funkció és képesség bővítése is szabadon megtehető. Az egyszerű burkolatok, díszítések szintjétől kezdve egészen a bonyolultabb bővítésekig vagy integrálásig, a lehetőségeknek csak a felhasználó kreativitása szab határt. A mintaprojektek mielőbbi használatba- vételét, az oktatók munkáját segítik az adott feladatokhoz mellékelt, javasolt pontozással is ellátott tesztlapok. Az oktatók a P.E.E.K. eszközkészlet elemeinek felhasználásával új projekteket tudnak létrehozni, vagy a tesztlapok mintájára további egyéni tesztlapokat fejleszthetnek a tantárgy fókuszához, a tanulók haladásához illeszkedően.

 

Az SMC szakképzésre lefordított 70-20-10 modellje

 

Az SMC P.E.E.K. eszközcsomagja a szakmajegyzék több szakmájában is be- vethető, de leginkább az alábbi szakmák lehetnek érintettek:

 • Mechatronikai technikus
 • Mechatronikus karbantartó
 • Gépjármű mechatronikai technikus
 • Gépjármű mechatronikus
 • Járműipari karbantartó technikus
 • Automatikai technikus
 • Elektronikai technikus
 • Elektronikai műszerész
 • Ipari szervíztechnikus
 • Gépésztechnikus
 • Ipari gépész
 • Gyártósori gépbeállító
 • Mezőgazdasági gépésztechnikus
 • Mezőgazdasági gépész
 • Élelmiszeripari gépésztechnikus
 • Élelmiszeripari gépkezelő

 

A szakmajegyzék érintett szakmáiban több közös tantárgy is szerepel, legin- kább az alábbi szakmák oktatásában vethetők be a mintaprojektek:

 • Gépészeti alapismeretek
 • Műszaki rajz
 • CAD rajzolás és modellezés
 • Mechatronikai szerelések
 • Karbantartás
 • Pneumatika
 • Irányítástechnika
 • Folyamatirányítás

 

Mindamellett, hogy a két mintaprojekt a szakmai vizsgák projektfeladatára való felkészítésben is támogatják a szakképzési centrumok oktatóit, a tanulók részéről hozzáadott értékként jelenik meg, hogy a feladatok elvégzését folyamatosan dokumentálva a diákok értékes anyagokat gyűjthetnek a tanulói portfolió felépítéséhez. Pályakezdő fiataljaink kezében egy értékes eszköz a folyamatosan vezetett tanulói portfolió, amellyel leendő munkaadóik könnyebben megismerhetik az új belépő készségeit, erősségeit.

„Képezzük együtt a jövő szakembereit!” – Nagy Zsigmond műszaki vezető

 

 

www.smc.hu