„Amilyen későn csak lehet, amilyen korán szükséges”

 

 

 

 

 

 

 

A prediktív karbantartási intézkedések a Murrelektronik alkatrészeknek köszönhetően gyakran már az első elkerült üzemkieséskor megtérülnek

 

 

A gépek és berendezések gazdaságossága szempontjából lényeges tényező, hogy az alkatrészek teljesítőképességét lehetőleg a maximális élettartam formájában kihasználjuk. A Murrelektronik ezért a tápellátó egységeknél nagy hang- súlyt fektet arra, hogy optimális időben kicseréljék őket, „amilyen későn csak lehet, amilyen korán szükséges”.

 

 

Aki a ’legvégsőkig’ használ egy alkatrészt, a nem tervezett gépkieséseket kockáztatja. Igaz, abban biztos lehet, hogy maximálisan kihasználta az alkatrészt. A termelés újra indításához szükséges időbeni és pénzbeli ráfordítás miatt azonban nem fog tudni en- nek felhőtlenül örülni. A deff enzív megközelítés lényege, hogy a berendezés alkatrészeit idejekorán kicseréljük, egy olyan időpontban, ameddig még abszolút biztonsággal működnek. Ez jól tervezhető, az a hátránya azonban, hogy erőforrásokat elpazarolunk.

Az „állapotfüggő karbantartási” stratégia célja, hogy a két fenti kialakult stratégia között középutat nyújtson. Egyrészt megpróbálja kihasználni az élettartamot, de úgy, hogy ne okozzon nem tervezett gépleállást – és ezzel végső soron az alkatrészek felhasználásának leggazdaságosabb módja. A gyakorlatból egy példa erre az Emparro67 Hybrid kapcsoló-tápegység ipari terepen történő felhasználásra (IP67 védelmi besorolással). A készülék a legszélesebb körű diagnosztikai adatokat biztosítja, amiket probléma nélkül ki lehet olvasni egy IO-link interfészen keresztül. A készülék felügyeli az áramerősséget és a feszültséget, a túlterhelést, hőmérsékletet, rövidzárlatokat, valamint az indítások számát. Ezekre alapozva prognosztizálja a hátralevő élettartamát. Az Emparro 3~ 40A kapcsoló-tápegység ugyanígy folyamatosan felügyeli az adatokat, mint pl. a hőmérséklet, az indítások száma, kihasználtság és az alkatrészek élettartama.

Ha valamelyik határértéket túllépik, a készülék egy jelző érintkezőn keresztül fi gyelmeztet. Így a következő szervizkor be lehet tervezni a cserét. További érdekes megoldás az Emparro ACCUcontrol szünetmentes tápegység, ami biztosítja a folyamatos áramellátást (és ezzel már önmagában is megelőző karbantartási célokat szolgál). Különösen érzékeny gép- és berendezés-installációkba integrálják, ahol gondoskodik a gépek és folyamatok működésének fenntartásáról áramkimaradás esetén. A modul felügyeli a csatlakoztatott zselés akkumulátorok működését, valamint hátralevő élettartamát és koordinálja a strukturált utántöltést, ha a töltési kapacitás egy bizonyos érték alá esik. Ez egy hőmér- sékletvezérelt töltési folyamat, az akkumulátor maximális élettartamának elérése érdekében. De ez még mind semmi: az információk kiolvashatók egy jelző érzékelőn vagy egy USB-interfészen keresztül.

 

Mico Pro

 

Míg az eddig felsorolt modulokban a megelőző diagnosztikai funkció az önkontrollt szolgálta, addig a Mico Pro intelligens áramfelügyeleti rendszer a gép- és berendezés-installáció fogyasztóit figyeli. A Mico Pro az egyes csatornákat felügyeli és egy világító LED (valamint egy kimeneten keresztül adott jel) segítségével jelzi, ha az adott csatornára meghatározott terhelés 90 százalék fölé megy. Így be lehet avatkozni a folyamatokba, mielőtt a biztosíték kioldása miatt leállna a gép. Az alkalmazásból klasszikus példák erre a „rejtett folyamatok”, például olyankor, amikor üzem közben a motorok vagy szelepek áramfelvétele megnő.

 

 

Emparro ACCUcontrol

 

A Murrelektronik nagy hangsúlyt fektet termékeinél az „állapotfüggő karbantartás” lehetőségére, mert ez támogatja a 100 százalékos folyamatbiztonságra irányuló trendet. A kiesések csökkennek vagy gyorsan elháríthatók. Sok esetben már az első olyan esetben megtérülnek a prediktív karbantartásra fordított pénzeszközök, amikor sikerül elkerülni egy leállást. Azok a vállalatok, akik korán felismerik ennek a szemléletmódnak a fontosságát, növelik versenyképességüket, ill. továbbadják azt vevőik számára is. Pontosan azok a vállalatok nagyon nyitottak az ilyen innovációkra, akiknél az üzemszünet magas költségeket, vagy rosszabb esetben akár veszélyt okoz. Az ezzel a problémával szembeni érzékenység a jövőben tovább erősödik azáltal, hogy a gépgyártó cégek egyre inkább nem csak gépeket és berendezéseket értékesítenek, hanem bizonyos finanszírozási modelleken keresztül azok rendelkezésre állását is.

 

 

https://www.murrelektronik.hu/