A maradvány szennyeződésekre vonatkozó követelmények teljesítése nagy tartályokban is

 

 

 

 

A maradvány szennyeződésekre vonatkozó követelmények teljesítése nagy tartályokban is.
Akár 1 tonnányi mennyiség tisztítása és zsírtalanítása

 

Először a nagy dróthálótekercsek tisztításánál merült fel a nagykamrás-oldószeres tisztítóberendezésbe való beruházás szükségessége, hiszen ezekhez az idáig bértisztítást kellett igénybe venni. Időközben a vállalat ezt a tisztítórendszert használja már az autógyártás, öntöde vagy a villamosipar legkülönbözőbb alkatrészeihez is, eleget téve mind a részecskeszűrős, mind a hártyás maradványszennyeződésekre vonatkozó követelményeknek. A megfelelő tisztasági kiértékeléshez, lemezmegmunkáláshoz és vizesvágáshoz saját vizsgálati labor készíti el a szolgáltatási portfóliót.

 

A közép-frankföldi Pleinfeld városban székelő EVS Technology GmbH-t 2006-ban alapították, mint a DGS Drahtgestricke GmbH szolgáltató leányvállalatát. A kínálati spektrum magába foglalja a lemezmegmunkálást, vízsugaras vágást és dróthálók tisztítását, melyeket a gépjárműiparban és annak beszállító ágazatában, a környezet- és eljárástechnikában és további ágazatokban szolgáltatnak. Meglehetősen hamar láthatóvá vált, hogy különösen is a bértisztítás más vállalatok érdeklődését is igencsak felkelti. Ennek megfelelően a vállalat tovább bővítette a tisztítási spektrumot. A tisztítóberendezés időközben bekerült egy újonnan épített csarnokba, ahol több zsírtalanító tisztítógép, finomtisztító illetve egy tisztító labor és egy tisztaszoba is kialakításra került. Az ügyfelek a gépjárműiparból, annak beszállító ágazataiból, az öntödeiparból illetve a villamosiparból és az elektronikai iparból érkeznek.

 

A TISZTÍTÁSI KAPACITÁS NAGYKAMRÁS BERENDEZÉSEKKEL BŐVÜLT

„A megtisztítandó dróthálók mérete és mennyisége miatt elértük a teljesítményünk határát, ezért a tisztítást néha külsőleg kellett megoldani. Ezért döntöttünk egy új tisztítóberendezés beruházása mellett”, közli Benjamin Schatz, az EVS Tecnology ügyvezető igazgatója. Az új tisztítórendszernek képesnek kellett lennie egy Euro szabványos rácsos konténer felvételére. Az ebből adódó, nagyméretű töltetek ellenére szavatolni kellett, hogy a felgönygyölt tekercsek belseje is a szükségletnek megfelelően tiszta és száraz legyen. Ezekkel a követelményekkel fordult Benjamin Schatz mások mellett az Ecocleanhez és további berendezésgyártókhoz. „Egyrészről az EcoCduty-val végzett tisztítási próbák jó eredményei segítettek minket abban a döntésben, hogy ezt a berendezést válasszuk. Másrészről az is mellettük szólt, hogy nagyon jó volt a tanácsadás, igazán ügyfélként kezeltek minket” indokolja döntésüket Benjamin Schatz. Az EcoCduty egy nagykamrás oldószeres tisztító berendezés, melynek töltete legfeljebb 1250 × 840 × 970 mm méretű lehet, és akár az egy tonna tömeget is elérheti. Modulárisan felépített, szénhidrogénnel vagy módosított alkohollal üzemelnek, illetve teljes vákuum alatt működnek. Az EVS követelményeihez igazodva, a gőzzel történő zsírtalanítási és az injektáló mosási eljárásokhoz a berendezést árasztó tartállyal látták el. Oldószerként ugyanaz a módosított alkohol kerül felhasználásra, amelyet a vállalat a már meglévő oldószeres berendezésénél használ. A szárítást egy nagy teljesítményű, sorozatgyártású vákuumos tisztító végzi.

 

Az EcoCduty egy nagykamrás oldószeres tisztító berendezés, mely töltete legfeljebb 1250 × 840 × 970 mm méretű lehet, a tömege pedig akár az egy tonnát is elérheti.

 

OLYAN ALKATRÉSZEK TISZTÍTÁSÁRA IS ALKALMAS, AMELYEKRE
MARADVÁNY
SZENNYEZŐDÉSEKKEL KAPCSOLATOS KÖVETELMÉNYEK VONATKOZNAK

„Eleinte abból indultunk ki, hogy ezzel a berendezéssel nem fogunk olyan tételeket tisztítani, amelyek tisztasági specifikációval rendelkeznek. A valóság azonban jobb belátásra bírt bennünket” meséli Tobias Trescher, ki az EVS technikai értékesítésének felelőse. Az egész történet egy szűrőrendszer nagy perforáltlemez alkatrészeinek zsírtalanítására és tisztítására kapott megbízással kezdődött. Ezek a továbbbiakban összeragasztásra kerülnek, a tartósan stabil kapcsolódáshoz pedig zsírmentes felülettel kell rendelkezniük. A következő kihívás akkor adódott, amikor nagy, nem fém részecske 400 μm szerinti tisztasági szabvánnyal rendelkező elektromos járművek vezérlőházát kellett megtisztítani. Ezekkel az egységekkel tisztítási próbákat végeztünk el az EcoCduty-ban, és igencsak meglepődve tapasztaltuk, hogy meg tudtunk felelni a követelményeknek. Amikor pedig kissé igazítottzunk a tisztítóprogramon, még jobb eredményeket tudtunk elérni”, tudósítja Tobias Trescher.

 

A berendezés kivitelezésének köszönhetően a tisztasági előírással rendelkező alkatrészeknél is, mint ennél az öntvénynél, el lehet érni a követelményeknek megfelelő tisztítási eredményeket.

 

OPTIMÁLIS MUNKADARAB – ELHELYEZÉS ÉS HATÉKONY BERENDEZÉSTECHNOLÓGIA

De nemcsak az optimálisan kivitelezett tisztítóprogramok azok, amelyek az EVS-nél arról gondoskodnak, hogy a nagykamrás berendezések a részecskeszűrős és a hártyás maradvány szen�nyeződésekre vonatkozó követelményeknek is megfeleljenek. A munkadarabok optimális elhelyezése is hozzájárul az eredményhez. A bértisztító ezért a tisztításhoz megfelelő munkadarabtartókkal lett ellátva, melyeket a rácsos konténerben helyeztek el. „A nemesacél tisztítótartályokat és a műanyag munkadarab-befogókat házon belül készítettük el a lemezmegmunkálási részlegen vízsugaras vágó segítségével”, fűzi hozzá Tobias Treschner. A berendezés pedig maga is hozzátesz ehhez. Van benne egy előzsírtalanító gőzölés, aminél az olajtartalmú oldószert közvetlenül a desztillálóberendezésbe vezetik. Ezáltal minimalizálható az oldószerbe kerülő olaj mennyisége, illetve az árasztótartályban lévő olajlerakódás mértéke, ami pedig hozzájárul a zsírtalanítási teljesítmény javításához. A desztillált olaj a standard olajkivezetéssel automatikusan kizsilipelésre kerül. Ahhoz, hogy a részecskeszintű szennyeződéseket el tudják távolítani, a desztillálóba beépítésre került egy szűrőegység. Ebből kifolyólag az árasztótartályt egy külön szűrőkörrel látták el. Az oldószer teljes áramú szűrése oda-vissza áramlás közben is három-három szűrőegységen keresztül történik.

 

A lemezmegmunkálóban a vízsugaras vágással előállított tisztítótartályok és munkadarabtartók szintén hozzájárulnak ahhoz, hogy még a magas tisztasági követelmények is megbízhatóan teljesítésre kerüljenek.

 

NAGY RUGALMASSÁG ÉS RÖVID REAKCIÓIDŐ

A tételek különböző, ügyfélspecifikus tartályokban kerülnek kiszállításra. A méretnek és a tisztasági követelményeknek megfelelően a munkadarabokat rácsos konténerekbe töltik, illetve a tartályokat vagy a munkadarabtartókat helyezik el benne.

 

Az alkatrészspecifikus tisztítóprogram kiválasztása vonalkódolvasóval történik.

 

„Mi például a perforáltlemez alkatrészeinket olyan tartályokban tartjuk, amelyek kereken 20 centiméterrel rövidebbek az Euro szabvány rácsos konténernél. Az Ecoclean által speciálisan kidolgozott befogóval ezeket a tartályokat is be tudjuk juttatni közvetlenül a munkakamrába. Az új berendezéssel nem csak a kapacitásbővítés területén tettünk nagy lépéseket, hanem látványosan rugalmasabbak és gyorsabbak is lettünk”, fűzi hozzá Benjamin Schatz.

 


A saját tisztasági labor a VDA 19.1 és ISO 16232 szerinti szabványoknak megfelelő, illetve ügyfélspecifikus maradványszennyeződés-kiértékelést végez. Mivel az eredmények nagyon gyorsan rendelkezésre állnak, gyorsan lehet reagálni, ha eltérés mutatkozik.

 

RÉSZECSKE SZINTŰ ÉS HÁRTYÁS TISZTASÁGI ELLENŐRZÉS INTEGRÁLÁSA

A megcélzott tisztaság gyors ellenőrzése, kimutatása és dokumentálása érdekében a bértisztító saját maradványszennyeződési laborral rendelkezik. A tisztasági kiértékelések, melyek a VDA 19.1 und ISO 16232 szabvány szerint, illetve az ügyfélspecifikus előírásoknak megfelelően kerülnek elvégzésre, magukba foglalják az extrakciót, illetve a részecskeszűrők gravimetrikus és fénymikroszkópos kiértékelését. A részecskék hossza és széltessége fénymikroszkóppal lemérésre kerül, illetve a fém és nemfém részecskék osztályzása is megtörténik. Az EVS tisztasági kiértékelést is nyújt szolgáltatásként. A hártyás jellegű tisztaság dokumentációja és kimutatása egy legújabb generációjú fluorometriai mérést végző mérőkészülékkel kerül elvégzésre. Hogy a tisztaságra érzékeny alkatrészek újraszennyeződését el lehessen kerülni, a becsomagolás egy tisztaszobában történik a megfelelő, vevő által rendelkezésre bocsájtott vagy az EVS által beszerzett csomagolóanyaggal.

 

Ecoclean GmbH,
70794 Filderstadt,

Rainer Grenz
Telefon: +49 711 7006-0
www.ecoclean-group.net