A Bosch 2020-ban a vártnál jobban teljesített

Teljes karbonsemlegesség
– a vállalat a koronavírusválság idején sem tért le az üzleti sikerekhez vezető útról

 

  • Árbevétel: 71,6 milliárd euró; üzleti eredmény: 1,9 milliárd euró
  • Volkmar Denner, a Bosch igazgatótanácsának elnöke: „Jövőbeli üzleti sikereink kulcsa a fenntarthatóság és az AIoT.”
  • Stefan Asenkerschbaumer, a Bosch igazgatótanácsának elnökhelyettese és pénzügyekért felelős tagja:

 

„A költségek csökkentése és a versenyképesség növelése érdekében tett eddigi lépések
stabil pénzügyi alapot biztosítanak, így ígéretes, új területeken is sikeresek lehetünk.”

 

  • Fenntartható mobilitás: 2020-ban csak elektromos hajtáslánc terén 7,5 milliárd euró értékű megrendelést kapott a Bosch
  • Gyorsan növekvő AIoT-piac: már 10 millió hálózatba kapcsolható kéziszerszámot, háztartási eszközt és fűtési rendszert értékesített a vállalat / a Bosch elektronikai termékeinek több mint 90 százaléka hálózatba kapcsolható
  • 2020 tavasza óta már a Bosch összes telephelye karbonsemleges, ennek független auditálása folyamatban van

 

A 2020-as üzleti évben a Bosch csoport a koronavírusválság hatá- sai és a gépjárműgyártás visszaesése ellenére is pozitív eredményt ért el. Sőt, a vállalatcsoport a technológiák és szolgáltatások ve- zető szállítójaként még a várakozásoknál is jobban teljesített. Az előzetes adatok szerint a vállalat üzleti eredménye1 mintegy 1,9 milliárd euró, ennek az eredménynek az árbevételhez viszonyí- tott aránya 2,5 százalékra tehető. A vállalat szerkezetátalakítá-   si kiadásokkal kiigazított, becsült üzleti eredménye mintegy    3,3 milliárdeuró, amelykörülbelül 4,5 százalékosárbevételaránytjelent. A Bosch csoport teljes árbevétele 2020-ban 71,6 milliárd euró volt: az árfolyamhatások miatti kiigazítást követően ez az előző évhez képest 4,4 százalékos visszaesést jelent. „A járványhelyzet okozta kihívások ellenére is nagyon pozitív eredményt értünk el. Ezt min- denekelőtt munkatársaink rendkívüli elkötelezettségének köszön- hetjük” – mondta Dr. Volkmar Denner, a Robert Bosch GmbH igaz- gatótanácsának elnöke az előzetes üzleti adatok  ismertetésekor.

Majd hozzátette, hogy a vállalat sokszínűsége és globális műkö- dése meghozta a várt eredményt. „A jövő fontos technológiáira alapozva, a fenntartható mobilitás, a dolgok internete és a mes- terséges intelligencia területeken tovább erősítjük vezető szere- pünket.” A Bosch hisz abban, hogy az AIoT – Artificial Intelligence of Things, azaz a dolgok mesterséges intelligenciája, amely a mesterséges intelligencia (Artificial Intelligence, AI) és a dolgok in- ternetjének (Internet of Things, IoT) kombinációja – milliárdos pi- acokon teremt növekedési lehetőségeket. „Vezető AIoT-vállalattá kívánunk válni” – mondta Denner. „Széleskörű tudásunk, valamint az elektronika és a szoftverfejlesztés területén szerzett tapaszta- lataink ehhez versenyképes és kiváló alapot biztosítanak.” Döntő lépés – a nagymértékű likviditás pénzügyi mozgásteret    biztosít.

 

 

Azt követően, hogy a Bosch eladásai a számos országot és ipa ágat megrendítő tavaszi lezárások kezdetén visszaestek, 2020 második felében fordult a trend és a számok jelentős növeke- désnek indultak. „Nagyon elégedettek vagyunk azzal, ahogy az üzleti tevékenységeink alakultak 2020-ban, dacára a   válságnak” – mondta Prof. Stefan

Asenkerschbaumer, a Bosch igazgatótanácsának elnökhelyette- se és a pénzügyi területért felelős tagja. „Gyors lépéseket tet- tünk, hogy költségeinket és beruházásainkat összhangba hoz- zuk a csökkenő árbevétellel, úgy, hogy közben az ígéretes új üzleti területeket se hanyagoljuk el.” Ennek eredményeként a Bosch mintegy 5 milliárd euró szabad pénzforgalmat generált, amely az eddigi legnagyobb szám a vállalat történetében, és elegendő pénzügyi mozgásteret is biztosított. Az 5 százalék körüli beruházási arány mellett a Bosch az előző évhez képest mintegy egymilliárd eurónyi készpénzt takarított  meg.

Fenntartható fejlődés – karbonsemlegességgel és elektromobi- litással A válság ellenére a Bosch továbbra is a jövőben fontos- sá váló területekre fókuszál, hangsúlyt fektetve a fenntartható üzleti gyakorlatokra. A vállalat jelentős mérföldkőhöz ért 2020 tavaszán, amikor – a járvány ellenére – világszerte 400 telephe- lyén elérte a karbonsemlegességet. „Betartottuk az ígéretünket. A saját számításaink szerint a Bosch volt az első olyan, globális iparvállalat, amely 2020 tavaszára karbonsemlegessé vált. Mind- ezt a tervezettnél korábban és költséghatékonyabban vitte vég- hez” – mondta Denner, hozzátéve, hogy a karbonsemlegesség független auditálása még folyamatban van. A Bosch további célkitűzése, hogy a vállalat a teljes ellátási láncban 2030-ra 15 százalékkal k vánja csökkenteni a  CO2-kibocsátást.

A karbonsemlegesség elérésében szerzett tapasztalatait a Bosch a Bosch Climate Solutions operatív egységen keresztül – amely- nek ügyfele például a Freudenberg, a Hansgrohe és a Koehler Paper Group – más vállalatokkal is megosztja. „Új tanácsadó szolgáltatásunk más cégeknek is segít a karbonsemlegesség elérésében, egyúttal pedig új növekedési területeket nyit meg számunkra” – mondta  Denner.

Az egyik fókuszpontot a jövő új és továbbfejlesztett autóvezeté- si megoldásai jelentik. Elmondta, hogy a fenntartható mobilitás témában a vállalat már 5 milliárd eurót fektetett be az elektro- mos hajtáslánc technológiákba. Idén pedig a Bosch 700 millió eurót költ olyan elektromos mobilitási megoldások fejlesztésé- re, mint például az üzemanyagcellák alkalmazása. Ez közel 40 százalékkal több, mint a tavaly erre fordított összeg. „Az elekt- romobilitás a közeljövőben a Bosch egyik meghatározó üzlet- ága lesz. Célunk, hogy piacvezetők legyünk az akkumulátoros és üzemanyagcellás meghajtású járművek fejlesztését illetően” – mondta Denner. „Elektromobilitási portfóliónk, amely az eBi- ke-októl a teherautókig terjed, egyedülállónak számít.” A Bosch jelentős befektetései kifizetődőnek bizonyulnak e téren: a vál- lalat hajtáslánc technológia üzletága jelenleg a piaci átlaghoz képest kétszeres ütemben növekszik és már most többmilliárd euró értéket képvisel. 2018 óta a Bosch 90 projektet – ebből csak tavaly 30-at – tudhatott magáénak a területen, melyek 7,5 milliárd eurónyi értéket jelentenek a vállalatcsoportnak. Világ- szerte jelenleg több mint 2,5 millió jármű használja a Bosch elektromos  hajtáslánc komponenseket.

 

 

A szerkezetváltáshoz zökkenőmentes átmenetre van  szükség

Denner szerint az iparági szerkezetváltás és az Euro7 szabvány közelgő bevezetése miatt az autóipar komoly kihívásokkal járó átmeneti időszakot él meg. „Közeleg az elektromobilitás kora, melynek előkészítésében a Bosch már évek óta aktívan részt vesz, de ennek az előzetes finanszírozásához szükséges forrásokat a meglévő erőátviteli üzletágainkból kell előteremtenünk” – mondta Denner. Hozzátette, ahhoz, hogy az átmenet során minél több munkahelyet megőrizzenek, a Bosch és más vállalatok számá-   ra is kulcsfontosságú, hogy az átmenet minél zökkenőmente- sebb legyen. „Az elektromos autók akkor karbonsemlegesek, ha megújuló elektromossággal működnek, és  ugyanez  vonatko-  zik a dízel- és benzinüzemű autókra is – feltéve, hogy szinteti- kus üzemanyagot használnak. Nem engedhetjük meg, hogy a tervezett Euro7 szabvány miatt ne éljünk azokkal a megoldá- sokkal, amelyek pont a klímacélok megvalósítását    támogatnák.”

A modern dízel- és benzinüzemű motorok már most sincsenek jelentős hatással a városi levegőminőségre. Azzal is védhetnénk a környezetet, ha a meglévő járműveket megújuló üzemanyagokkal üzemeltetnénk – tette hozzá Denner. „Ha valami jó a társadalom- nak és a gazdaságnak, nem törvényszerű, hogy ökológiai szem- pontból rossz gyakorlatnak minősül” – folytatta. „Egyensúlyban kell tartanunk a gazdasági, ökológiai és társadalmi szempontokat. A célunk az, hogy segítsük a gépjárműipart az éghajlatbarát, zöld mobilitásra való átállásban, ugyanakkor megőrizzük a munkahe- lyek stabilitását is – mondta.

Az AIoT mint növekedési lehetőség – a hálózatba kapcsolt ter- mékek intelligenssé tétele A mesterséges intelligencia és a dolgok internetjének összekapcsolásával a Bosch egy többmilliárdos pi- acon is pozícionálni kívánja magát. Az innovatív AIoTmegoldások segítségével a vállalat az energiaköltségek csökkentése, valamint a kényelem és biztonság növelése révén további előnyöket teremt a felhasználók számára. A hálózatba kapcsoltság információkat nyújt a Bosch termékek használatáról.

A Bosch ezeket az adatokat arra használja, hogy a termékeket különböző szoftverfrissítések segítségével fejlessze, új funkció- kat és szolgáltatásokat hozva létre. Az elmúlt években a Bosch kialakította ennek a technikai előfeltételeit: egy  IoT  platform  köti össze az eszközöket, érzékelőket és az átjárókat, az adat- feldolgozást pedig egy felhőinfrastruktúra végzi. Az AIplatform lehetővé teszi továbbá a mesterségesintelligencia-alkalmazások gyors továbbfejlesztését.

„A következő lépés, hogy a technikai tapasztalatokat üzleti sike- rekre váltsuk” – mondta Denner. A Bosch mostanra már mintegy tízmillió hálózatba kapcsolható kéziszerszámot, háztartási eszközt és fűtési rendszert értékesített, az aktív felhasználók száma pe- dig folyamatosan növekszik. A vállalat 2017 elején megalapította a Bosch Mesterséges Intelligencia Központot (Bosch Center for Artificial Intelligence, BCAI), hogy kamatoztathassa a szerzett ta- pasztalatokat. A kezdeti befektetés már a megalapítás után há- rom évvel megtérült; a BCAI ma már mintegy 300 millió euróval járul hozzá a vállalat eredményéhez.

A BCAI jelenleg 270 szakembert alkalmaz, akik a mobilitás, a gyártás, az intelligens otthonok és a mezőgazdaság területén több mint 180 projekten dolgoznak mesterséges intelligencia ala- pú megoldásokon. A mintegy 17 ezer munkatársat számláló új Cross-Domain Computing Solutions részleg szintén fontos sze- repet játszik majd abban, hogy a Bosch AIoT-vállalattá váljon.

„Az új részleg összefogja az új járműipari elektronikai architek- túrákhoz szükséges hardver- és szoftverfejlesztéseket” – mond- ta Denner. „Ez a belépőjegyünk az egyre intelligensebbé váló autók új piacára.” A Bosch csak 2020 második félévében mintegy 2,5 milliárd euró értékű megrendeléseket nyert el járművekbe fejlesztett fedélzeti számítógépeire. Az idén további milliárdos nagyságrendű szerződések várhatók ezen a területen. A Bosch valamennyi üzleti szektorban fejleszt AIoT-alkalmazásokat. Ezek egyik példája az Aviotec, egy videóalapú tűzérzékelő rendszer, amely mesterséges intelligenciát használ a füst és a lángok ér- zékeléséhez, akár úgy is, hogy csak infravörös fény áll a ren- delkezésére. Egy másik alkalmazásplatform, amely a mestersé- ges intelligencia segítségével akár a legkisebb felszíni karcolás észlelését is lehetővé teszi, a munkadarabok vizuális vizsgálatára szolgál. A fitnesz-tevékenységkövetők eszközökben pedig egy  új, ultramodern mesterséges intelligenciát használó, önállóan tanuló érzékelő minimalizálja a késleltetés idejét és az energia- fogyasztást. Itt az intelligencia magán az érzékelőn  fut.

 

A 2020-as üzleti teljesítmény az egyes üzletágak szerint

A koronavírus-járvány hatására visszaesett a Bosch üzletágainak árbevétele; ez alól egyedül a fogyasztási cikkek üzleti szektora volt kivétel. A mobilitási megoldások üzleti szektor, amelyet kü- lönösen érzékenyen érintettek az autóipari gyártási kapacitások csökkenése, 42,3 milliárd eurós árbevételt könyvelt el. A tavalyi eredményekhez képest mért 9,5 százalékos visszaesés ellenére az üzletág a piaci mutatóknál gyorsabb növekedést mutatott, mivel az autóipari termelés 15 százalékot esett vissza. Az árfolyamha- tások miatti kiigazítás után a visszaesés 8,1 százalékot tesz ki. A fogyasztási cikkek szektor árbevétele 5,2 százalékkal növekedve 18,6 milliárd euróra emelkedett. Az árfolyamhatások miatti kiiga- zítás után az emelkedés még nagyobb értéket mutat, 8,2 szá- zalékos. A háztartási eszközök és a kéziszerszámok gyártásával foglalkozó üzletágaknál érezhető, hogy a vásárlók többet fog- lalkoznak az otthoni környezetükkel. Az őszi fellendülés ellenére az ipari technika ágazat nem tudta ellensúlyozni a piac hosszan elhúzódó gyengélkedésének hatásait. Az 5,1 milliárd eurót elérő összértékesítési adatok 16 százalékos visszaesést jelentettek az előző évi számokhoz képest. Az árfolyamhatások miatti kiigazítás után az előző évhez viszonyított visszaesés 15 százalékot jelent. Az energia- és épülettechnika üzleti szektor 5,4 milliárd eurós ár- bevételt ért el. Míg a különböző támogatási programok segítettek abban, hogy a fűtési rendszerek üzletág kedvezően teljesítsen, a konferencia- és a kihangosító rendszerek technológiáit értékesí- tő szektor megérezte, hogy jóval kevesebb rendezvényt tartottak világszerte. Itt az értékesítés 3,4 százalékot esett vissza, amely az árfolyamhatások miatti kiigazítás után 2 százalékot tesz ki.

A 2020-as üzleti teljesítmény régiók szerint

Az értékesítés tavaszi lassulásának hatásait a Bosch mindegyik ré- gióban megérezte: a teljes árbevétel Európában 38 milliárd eurót tett ki. Ez 5,7 százalékos visszaesés az előző évhez viszonyítva, amely az árfolyamhatások miatti kiigazítás után 4,6 százalékot je- lent. Észak-Amerikában az eladások 14 százalékkal csökkentek, ez 10,8 milliárd eurót jelent; az árfolyamhatások kiigazítása után ez 12 százalékos csökkenést mutat. A teljes árbevétel Dél-Amerikában 1,1 milliárd euró volt. Nominálisan ez 21 százalékos visszaesést je- lent. Az árfolyamhatások miatti kiigazítás után a visszaesés viszont csupán 2,5 százalékot tesz ki. Az ázsiai–csendes-óceáni térség- ben a teljes árbevétel 21,7 milliárd euró volt, amely mindössze 1,4 százalékkal kevesebb az előző évihez képest. Sőt, az árfolyam- hatások miatti kiigazítás utáni adatok alapján az eladások még nőttek is 0,5 százalékkal. Ez a kínai piac gyors újraindulásának köszönhető. A Bosch történetében első ízben fordult elő, hogy a kínai eladások túlszárnyalták a németországiakat.

A munkavállalói létszám alakulása

2020-ban: a foglalkoztatási szint stabilnak tekinthető

A 2020. december 31-i adatok alapján a Bosch csoport világszer- te mintegy 394500 munkatársat foglalkoztatott. Ezt azt mutatja, hogy a válság ellenére a Bosch képes volt stabilan tartani a mun- kavállalói létszámot; a változások főként Kínát és Németországot érintették. A Bosch kismértékben ugyan, de növelte a munkaválla- lói létszámot a kutatási és fejlesztési egységekben, így biztosítva a kulcsfontosságú stratégiai befektetésekben a fejlődést.

 

Kilátások a 2021-es évre: a cél, hogy megerősödve lábaljunk ki a válságból

A Bosch várakozásai szerint a világgazdaság 2021-ben lassan sta- bilizálódik. A tavalyi szerződéskötések 4,5 százalékos árbevétel bővülést mutatnak, így várhatóan a tényleges növekedés elérheti a 4 százalékot is. „A válságnak azonban még nincs vége” – mond- ta Asenkerschbaumer. Szerinte a növekedést nem csupán a fer- tőzöttek még mindig magas száma és a kapcsolódó társadalmi, gazdasági korlátozások fogják vissza. Magyarázata szerint az olyan politikai fejlemények, mint a Brexit vagy az USA és Kína közötti folytatódó stratégiai versengés (amely akár kereskedelmi korlátozásokhoz is vezethet) szintén hatással lehetnek az aktuális helyzetre. „A kihívások ellenére továbbra is az a célunk, hogy a számunkra fontos üzletágakban és régiókban a piaci növekedés- nél erőteljesebb fejlődést érjünk el.” A járvány alakulásától füg- getlenül a Bosch továbbra is megteszi azokat a lépéseket – még- hozzá társadalmilag a leginkább elfogadható módon –, amelyek segítségével alkalmazkodni tud a szerkezetváltáshoz. „A költségek csökkentésére és a versenyképesség növelésére irányuló követke- zetes erőfeszítéseink stabil pénzügyi alapot teremtenek, amelyről kiindulva ígéretes, új területeken is sikeresek lehetünk.”

A Bosch csoport különböző technológiák és szolgáltatások ve- zető nemzetközi szállítója. Világszerte mintegy 394 500 munka- társat foglalkoztat (2020. december 31-én). Előzetes adatok sze- rint a cégcsoport 71,6 milliárd euró árbevételt ért el 2020-ban.    A cégcsoport négy üzleti területen végzi tevékenységét, ezek     a mobilitási megoldások, az ipari technika, a fogyasztási cikkek, valamint az energia- és épülettechnika. Vezető IoTvállalatként a Bosch innovatív megoldásokat kínál az intelligens otthonokhoz, az ipar 4.0- hoz és a hálózatba kapcsolt mobilitáshoz. A Bosch célja, hogy fenntartható, biztonságos és izgalmas mobilitási meg- oldásokat nyújtson partnereinek. Szakértelmét a szenzortechno- lógia, valamint a szoftverek és szolgáltatások területén, továbbá saját IoTfelhőjében hasznosítva kínál ügyfelei számára hálózat- ba kapcsolt, cross-domain megoldásokat egyetlen forrásból. A Bosch-csoport stratégiai célja, hogy olyan termékekkel és megol- dásokkal könnyítse a hálózatba kapcsoltságot, amelyek mestersé- ges intelligenciát (AI) használnak, vagy amelyeket annak segítsé- gével fejlesztettek vagy gyártottak. A Bosch-csoport termékei és szolgáltatásai hasznos megoldásokkal javítják az élet minőségét. Összefoglalva, az „Életre tervezve” szlogen ezt a technológiát je- lenti. A Bosch-csoport a Robert Bosch GmbH-t valamint mintegy 440 leányvállalatot és regionális céget foglal magában, a világ 60 országában. Értékesítési és szolgáltatópartnereivel együtt a Bosch globális gyártó, fejlesztő és értékesítési hálózata gyakorlatilag a világ valamennyi országára kiterjed. A vállalat jövőbeli növekedé- sének alapját a csoport innovatív ereje jelenti. 126 globális helyszí- nen a Bosch mintegy 30 000 szoftvermérnököt alkalmaz, továbbá 73 000 munkatársat foglalkoztat a kutatás és fejlesztés területein.

A vállalatot Robert Bosch (1861-1942) alapította 1886-ban „Fino mechanikai és Elektrotechnikai Műhely” néven Stuttgartban. A Robert Bosch GmbH különleges tulajdonosi szerkezete biztosítja a Bosch-csoport vállalati függetlenségét, lehetővé téve, hogy a vállalat hosszú távra tervezzen és jelentős kezdeti befektetéseket eszközölve biztosítsa jövőjét. A Robert Bosch GmbH üzletrészei- nek 94 százaléka a Robert Bosch Stiftung GmbH közhasznú ala- pítvány tulajdonában van. A fennmaradó részvények tulajdonosa a Bosch család, a család tulajdonában lévő nonprofit vállalat, va- lamint a Robert Bosch GmbH. A szavazati jogok többségét a Ro- bert Bosch Industrietreuhand KG ipari tröszt birtokolja. A vállalat tulajdonosi funkcióit a tröszt látja el.

 

 

https://www.bosch.hu/